top of page

ser maçó

Ingrés
Requisits
Introducció

La Gran Logia de España és l'Obediència maçònica majoritària a Espanya, i l'únic Cos Maçònic que manté llaços d'amistat i reconeixement amb totes les Grans Lògies regulars de tot el món. Amb elles comparteix els antics principis de la Fraternitat maçònica universal i la seva transmissió iniciàtica.

 

• La francmaçoneria universalment reconeguda agrupa més de sis milions de membres a tot el món.

 

• La Gran Lògia d'Espanya té en l'actualitat al voltant de 3.000 membres distribuïts en 170 lògies per tota la geografia de l'Estat que treballen diferents Ritus Maçònics: Emulació, Escocès Antic i Acceptat, York, Francès modern, Escocès Rectificat, Ritu Suec, Schroeder.

Ingrés

L'ingrés en la Francmaçoneria es fonamenta en una decisió lliure, individual i responsable. La maçoneria no fa cap mena de proselitisme, per la qual cosa qualsevol sol·licitud ha d'emanar de la voluntat i el convenciment del sol·licitant.

 

La Gran Lògia d'Espanya és una institució absolutament oberta a totes aquelles persones interessades a saber alguna cosa més sobre la Francmaçoneria, sigui per simple curiositat, sigui perquè contemplen la possibilitat de sol·licitar el seu ingrés. Considerem que és del tot recomanable disposar de prou coneixement sobre els principis i finalitats de la Francmaçoneria per a poder prendre una decisió lliure i fonamentada.

 

Requisits per a ser Maçó

Tota persona que estigui interessada a pertànyer a la Francmaçoneria ha de reunir els següents tres requisits:

 

• Ser una persona LLIURE, ja que la sol·licitud d'iniciació a la Maçoneria ha de ser conseqüència de la innata llibertat individual, lluny de tota pressió, influència, dependència, o circumstància que la coarti.

 

• Ser una persona DE BONS COSTUMS, és a dir, digna de confiança, honrada en la seva vida privada, en la seva manera de treballar, i de bona reputació.

 

• CREURE AL PRINCIPI SUPERIOR o Causa Primera de tot el creat, al qual es denomina comunament com Déu, i que els maçons, respectant sempre la llibertat de l'individu davant qualsevol creença particular, nomenen com a Gran Arquitecte de l'Univers.

 

A més, per a ser membre cal ser home, major de 21 anys, sense distinció de nacionalitat, grup social o religió, tenir una mínima capacitat de comprensió dels conceptes filosòfics de l'Ordre i disposar d'una “ciència, art, ofici, o renda” tal com expressen els antics Landmarks de l'Ordre.

Procediment d'ingrés

Un candidat pot estar recomanat per un membre de la Lògia en la qual desitja ingressar, o plantejar la seva sol·licitud directament a la Lògia. La seva sol·licitud és llegida en una reunió i passada a un comitè compost per dos o tres membres del Taller, els qui, per separat, entrevisten el peticionari amb la finalitat de conèixer-se mútuament, aclarir-li idees i respondre a les seves possibles preguntes.

 

Després de l'informe de la comissió a la Lògia, i si existeix una sol·licitud en ferma del peticionari, aquesta és sotmesa a votació per sufragi secret i universal dels membres de la Lògia i, en cas de ser acceptat, comença el procés que desembocarà en la seva Iniciació i el seu ingrés en la Maçoneria com un membre més de la Lògia, sense més drets i obligacions que aquells que vinguin determinats pel grau maçònic.

 

Llegir antic document d'ingrés.

Pertinença a l'Ordre

La pertinença a l'Ordre comporta drets i obligacions:

 

• Disposar d'un cert temps disponible per a assistir a les reunions i comissions.

 

• Tenir un mitjà de vida suficient per a poder practicar el mètode maçònic, pagar les quotes, i poder realitzar modestes aportacions a obres benèfiques.

 

• Mantenir una coherència ètica amb els seus ideals dins i fora de l'Ordre.

 

• Treballar pel progrés moral, la raó, la justícia, la tolerància, l'amor al proïsme i una recta consciència.

 

• Compromís amb l'Ordre i els seus membres d'estudiar, assimilar i aprofundir en els principis, valors, i antics usos de la francmaçoneria, amb la finalitat de fer efectiu el llegat iniciàtic que se li transmet.

 

Qualsevol membre de la Maçoneria pot ser baixa lliurement, en la seva Lògia o en l'Obediència, de manera immediata. Encara que també és possible deixar de pertànyer a una jurisdicció maçònica en ser exclòs d'ella com a mesura disciplinària, ja sigui per motiu d'actes indignes en la vida privada, o per cometre alguna infracció reglamentària pròpiament maçònica.

 

La pertinença a la maçoneria no suposa cap mena d'avantatge material.

 

No estan permeses les discussions ideològiques sobre política i religió.

Procediment
Pertinença

vols saber-ne més?

Omple les dades i ens posarem en contacte amb tu!

Gràcies per contactar-nos.

bottom of page