top of page

ritus i cerimònies

El Ritu és la repetició endreçada d'actes, gestos, signes en el marc d'una Cerimònia. El Ritu Iniciàtic és, a la vegada, un símbol en moviment, la transmissió d'una influència espiritual. La Francmaçoneria, sent una Ordre Iniciàtica es recolza en els Ritus, les arrels dels quals ens venen de temps més antics.

Les Cerimònies rituals que integren cada Ritu defineixen la pràctica específica de cada un. Les Cerimònies particulars de cada un d'aquests són: La Iniciació d'un Profà, el Passatge d'Aprenent a Company i l'Elevació de Company a Mestre.

IMG_8038_edited_edited.png
Emulació

És un ritu intimista, ja que l'estudi i pràctica del ritual fa aprofundir i reflexionar sobre els missatges que es troben, tant en els textos d'obertura i tancament, com en les diferents Cerimònies.

Mandil MM REAA
R.E.A.A.

Un Ritu en el qual es combinen els elements simbòlics més tradicionals amb una dinàmica de funcionament certament expressiva, que permet desenvolupar al costat d'un profund sentit de fraternitat, un agut sentit de l'anàlisi racional.

Mandil MM York_edited.png
York

La seva tradició i educació es fonamenta en l'al·legoria de la Bíblia, en la tradició Oral, i en la interiorització del Ritual. L'ejecció en el rigor i la precisió del Ritual constitueixen la via per l'aprehensió total.

2000_crop_5c44b34c32703_5c44b339563f7.png
R.E.R.

És un ritu exclusivament cristià, concretament trinitari. En el seu si, podem trobar membres de tendències anglicanes, romanes, evangelistes, ortodoxes, etc.

Mandil MM Frances.png
Fracés

A causa de la puresa del seu origen i a la bellesa de les seves cerimònies, El Ritu Francès o Modern s'ha estès pel món i es pot gaudir de la seva presència no sols a Europa sinó també a Àfrica i Amèrica, principalment al Brasil.

bottom of page