top of page

york

Segons els seus Usos i Costums del Ritu, els treballs s'obren en tercer grau, tenint el grau de Mestre Maçó l'efectivitat reals dels treballs.

 

La seva tradició i educació es fonamenta en l'al·legoria de la Bíblia, en la tradició Oral, i en la interiorització del Ritual. L'ejecció en el rigor i la precisió del Ritual constitueixen la via per l'aprehensió total, i pel desenvolupament d'una fe destina a unificar el treball maçònic amb els designis del Creador. Aquest Ritu, dintre de la seva humilitat i modèstia, fa de l'alt desenvolupament de les virtuts morals una guia segura en la vida i en l'àmbit maçònic.

bottom of page